Зміст публікації

1. Допустимість використання штучного інтелекту у правоохоронній діяльності
6-10
2. Капацітет системи публічного управління та інституціональна спроможність держави: порівняльний аналіз України та США
10-15
3. Надомна робота і дистанційна робота: методологічний аспект розмежування понять нетрадиційних форм організації праці
15-19
4. Трансформація публічної влади та проблема компетентності її суб’єктів як чинники конку-рентоспроможності держави
19-25
5. Комунікаційні стратегії місцевого самоврядування для забезпечення реалізації стратегії розвитку територій
25-30
6. Електронне урядування як невід’ємний атрибут публічних комунікацій громадянського суспільства
30-34
7. Методологічні основи дослідження розвитку місцевої демократії
30-34
8. Актуальні практики управління персоналом в умовах воєнного стану в Україні
35-42
9. Проєктний підхід до публічного управління для розвитку об’єднаних територіальних громад
42-48
10. Роль держави у розвитку підприємництва в умовах війни
48-53
11. Нова модель державного управління відновлювальними процесами сталого розвитку у промисловості регіонів України
53-59
12. Грошове забезпечення працівників національної поліції України як один із напрямів професійної мотивації
60-65
13. Конвергенція цивільного і трудового права у сфері договірного регулювання відносин, у яких людина реалізує право на працю
65-69
14. Особливості формування інформаційної системи управління ризиками підприємств роздрібної торгівлі
70-75
15. Виробничий потенціал підприємства як економічна категорія
76-83
16. Перспективи впровадження інтернет-маркетингу в маркетингову діяльність підприємств аграрного сектору
83-89
17. Фінансовий механізм забезпечення стратегічного розвитку підприємства на засадах сталості
89-94
18. Організаційно-економічні засади управління земельними ресурсами аграрних підприємств
95-98
19. Основи економічної безпеки підприємств аграрного сектора на державному рівні
98-102
20. Теоретико-методологічні основи аналізу авіатранспортної галузі в контексті глобальних трансформацій
102-109
21. Застосування штучного інтелекту в менеджменті інновацій
109-115
22. Організаційно-управлінські аспекти фінансово-економічної безпеки ведення бізнесу в секторально-просторовому контексті
115-119
23. Аспекти контролінгу в антикризовому управлінні підприємствами в умовах невизначеності
120-123