Зміст публікації

1. Методологічні основи державного управління охороною здоров’я
6-10
2. Перспективи активізації розвитку соціального підприємництва в Україні
10-14
3. Державна політика щодо добробуту населення та продовольчої безпеки України у контексті її конкурентоспроможності: теоретичний аспект
14-19
4. Розвиток соціального підприємництва в невизначених умовах війни
19-23
5. Співробітництво з міжнародними організаціями як чинник підвищення конкурентоспроможності держави та модернізації публічного управління у сфері регіонального розвитку (приклад Туреччини)
24-27
6. Окремі аспекти здійснення досудового розслідування в умовах воєнного стану
28-32
7. Проєктна діяльність як інструмент розвитку об’єднаної територіальної громади
32-36
8. Особливості формування лідерських компетентностей державних службовців
36-41
9. Напрями цифрової трансформації аналітичної діяльності в державному управлінні
41-45
10. Захист майнових прав подружжя при здійсненні ним прав на корпоративний пай як об’єкт права спільної сумісної власності
45-51
11. Розвиток інновацій у системі фінансового контролю підприємницьких структур: соціальні проблеми впровадження та правовий статус інформаційних ресурсів
51-58
12. Теоретико-методологічні аспекти становлення комунікативної системи публічного управління
58-62
13. Розбудова принципу доброчесності на публічній службі
62-66
14. Роль освіти у соціально-економічних процесах розвитку країни
66-71
15. Основні заходи розвитку малого та середнього підприємництва: регіональний аспект
72-77
16. Скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення як поштовх до вдосконалення правових питань щодо реалізації права на працю у фермерських господарствах
77-82
17. Правоохоронна діяльність у сфері економічної безпеки
82-88
18. Актуальні питання нормативно-правового забезпечення митного законодавства в Україні в умовах євроінтеграції (теоретико-правовий аспект)
88-92
19. Еногастрономічний туризм як драйвер розвитку регіонів та сільських територій
93-97
20. Особливості функціонування підприємств-постачальників на енергетичному ринку України в умовах ризику
97-103
21. Передумови розвитку системи управління фінансово-економічною безпекою бізнесу в системі глобального економічного середовища
103-106
22. HR-технології в управління персоналом: сутність, функції, інструменти
107-111
23. Маркетингова діяльність суб’єктів аграрного бізнесу: особливості управління та напрями вдосконалення
111-117
24. Впровадження НR-технологій управління персоналом для захисту інформаційного простору та зміцнення економічної безпеки підприємств
117-121