Зміст публікації

1. Зарубіжний досвід мотиваційного впливу на організаційну культуру підприємства
6-10
2. Фінансові технології в системі стратегічного управління бізнесу
11-17
3. Принципи ідентифікації загроз та стану економічної безпеки аграрних підприємств
17-22
4. Сутність і місце технології управління в системі управління підприємством
23-28
5. Оцінювання рівня конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підприємств на внутрішньому ринку країни
29-34
6. Соціально-економічна безпека як фактор забезпечення конкурентоспроможності організації
34-39
7. Впровадження системи дистанційного навчання та коучингу як чинник мотивації працівників на підприємстві
40-46
8. Сучасні тенденції розвитку комунікаційної діяльності як інструменту публічного адміністрування
47-53
9. Закордонний досвід: моделі фінансування та організації систем охорони здоров’я
53-58
10. Напрямки удосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства публічної влади в умовах війни в Україні
58-64
11. Стан та проблеми в реалізації комунікаційних стратегій органів публічного управлінні
64-69
12. Окремі питання санкції кримінально-правової норми
69-74
13. Частка у статутному капіталі господарського товариства (корпоративний пай) як об’єкт речових та договірних прав
75-80
14. Інноваційна державна політика в агропромисловому комплексі України як чинник забезпечення продовольчої безпеки
81-85
15. Щодо визначення понять пожежна та техногенна безпека у кримінальному праві України
86-90
16. Моделі територіального розвитку на засадах застосування процесного бізнес-орієнтованого підходу
91-96
17. Форсайт цифрової трансформації національної економіки та її вплив на забезпечення інноваційного розвитку
96-101
18. Розвиток потенціалоформуючого простору регіональних економічних систем на засадах цифровізації
102-106
19. Моніторинг циркулярності економічних систем
107-111
20. Блокада західного кордону під час повномасштабної війни як загроза митній безпеці України
112-116
21. Управління персоналом в умовах цифровізації та побудови економіки 4.0
117-122