Зміст публікації

1. Механізм мотиваційного впливу на ефективність діяльності підприємств
6-10
2. Організаційно-правові аспекти безпекового кадрового потенціалу в системі управління проєктами підприємств сфери агротуризму
11-16
3. Управлінські стратегії розвитку бізнесу в умовах цифрової трансформації
17-23
4. Конкурентні стратегії цифрової адаптації бізнес-процесів
23-29
5. Стратегія підвищення конкурентоспроможності як фактор впливу на забезпечення економічної безпеки організації
29-38
6. Удосконалення процесу управління економічною безпекою аграрного підприємства
38-43
7. Інноваційно-інвестиційний потенціал суб’єктів аграрного сектору економіки: сутність та взаємозв’язок його складових
44-48
8. Інституціональні засади економічної безпеки аграрних підприємств та їх об’єднань
48-54
9. Вплив диверсифікації сільськогосподарського виробництва на процеси раціонального використання ресурсного потенціалу підприємств
54-60
10. Модель цифрової трансформації територіального розвитку в системі національної економіки
61-65
11. Управління будівельними відходами на принципах циркулярної економіки
66-74
12. Застосування індикаторів оцінки циркулярної економіки
75-79
13. Концептуальні засади формування туристської привабливості еногастрономічних дестинацій
80-86
14. Економічна ефективність переходу до органічних добрив за допомогою сучасних технологій
87-91
15. Інноваційні засади публічної політики у сфері продовольчої безпеки в Україні: аналіз сучасного стану та рекомендації для України
92-97
16. Стан підтримки малого та середнього підприємництва на регіональному рівні
97-102
17. Окремі новели сучасного законодавства про кримінальну відповідальність
102-107
18. Щодо визначення об’єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 270 КК України
107-113
19. Юридична клінічна діяльність: правовий та рольовий аспект
114-122