Зміст публікації

1. Процеси цифровізації економіки та їх вплив на конкурентне середовище
6-12
2. Забезпечення поступального розвитку агропромислової сфери харківської області в контексті стратегії смарт-спеціалізації
12-18
3. Міжкультурні особливості в процесі управлінських комунікацій
18-24
4. Житлова нерухомість: наслідки військової агресії
24-29
5. Особливості розвитку міжнародних логістичних систем за умов глобалізації
29-35
6. Аналіз та оцінювання тенденцій формування індикаторів стану електроенергетичного ринку України як основного базису для формування її електроенергетичної безпеки
36-43
7. Аналіз соціально-економічних показників розвитку України у вимірах інклюзії
43-48
8. Управління інтеграційними процесами в системі апкагропромислового сектору національної економіки
49-53
9. Оптимізація стратегій управління фінансами підприємства
54-58
10. Стратегія та механізми просування товарів у системі маркетингу агропродовольчих підприємств
59-64
11. Гнучкі організаційні структури: сутність, змінні та фактори ефективності
65-71
12. Розвиток організаційної культури як важливий фактор забезпечення основної конкурентної переваги компанії
71-76
13. Стратегічний маркетинг у системі управління підприємством агропродовольчої сфери
76-82
14. Управління підприємствами корпоративного типу в агробізнесі
83-88
15. Умови підвищення конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери
89-93
16. Нормативне регулювання захисту персональних даних як онлайн права кожної людини
94-99
17. Особливості функціонування та потенціал місцевого самоврядування в умовах воєнного стану
99-104