Зміст публікації

1. Моделювання алгоритмів управління маркетингом суміжних економічних систем
5-10
2. Реалізація підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в роздрібній торгівлі
10-15
3. Вплив умов формування потенціалу економічного зростання на конкурентне середовище суб’єктів бізнесу
15-19
4. Сутність та критерії ефективності управління організаційною культурою організації
20-24
5. Аналіз можливих станів системи управління процесом виконання робіт з проведення технологічної санації виробництва
25-32
6. Методичний підхід до комплексної оцінки ефективності системи контролінгу підприємства агропромислового виробництва на основі збалансованої системи показників
32-38
7. Економічна природа соціальної відповідальності суб’єктів агробізнесу
39-43
8. Фактори інноваційного розвитку підприємств АПК
44-50
9. Інституціональні засади побудови механізмів управління земельними ресурсами в системі менеджменту аграрних підприємств
50-55
10. Кластерний підхід щодо розвитку аграрних підприємств регіону
56-61
11. Регіональні пріоритети спортивно-оздоровчої діяльності в Україні
61-67
12. Моніторинг продовольчої безпеки та харчування в рамках порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року
67-74
13. Особливості інституційної структури будівельного сектору України
74-79
14. Елементи стратегії посилення фінансово-економічної життєздатності підприємства
80-85
15. Напрямки розвитку інноваційних технологій в агропромисловому комплексі
86-90
16. Стан інноваційної діяльності в Україні
90-97