Зміст публікації

1. Структура зовнішнього середовища макроекономічних чинників формування економічної стійкості аграрних підприємств
5-10
2. Методичний підхід до оцінювання рівня ефективності формування та використання трудового потенціалу підприємства
10-15
3. Мотивація працівників як індикатор розвитку підприємницького потенціалу підприємства
16-20
4. Питання вибору розподільних каналів і їх перетворення у збутові логістичні ланцюги
20-26
5. Аналіз ризиків на ринку туристичних послуг
26-31
6. Аналіз регіональних рейтингів оцінювання умов ведення бізнесу з урахуванням забезпечення економічної безпеки підприємств
31-38
7. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України на міжнародному ринку
39-44
8. Важливість творчості в креативному механізмі управління бізнесом
44-49
9. Дифузія інновацій в аграрному бізнесі в Україні
49-55
10. Фінансова аналітика та її роль в підвищенні конкурентоспроможності підприємства
55-60
11. Наукові підходи до формування економічного потенціалу суб’єктів бізнесу
61-65
12. Класифікація ризиків при проведенні інноваційних перетворень
66-71
13. Організаційно-економічна безпека як об’єкт управління в менеджменті підприємств
72-77
14. Розробка економічного та організаційного механізмів формування і використання земельних ресурсів аграрних підприємств
78-83