Зміст публікації

1. Мотивація працівників як індикатор розвитку підприємницького потенціалу підприємства
16-20
2. Питання вибору розподільних каналів і їх перетворення у збутові логістичні ланцюги
20-26
3. Аналіз ризиків на ринку туристичних послуг
26-31
4. Аналіз регіональних рейтингів оцінювання умов ведення бізнесу з урахуванням забезпечення економічної безпеки підприємств
31-38
5. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України на міжнародному ринку
39-44
6. Важливість творчості в креативному механізмі управління бізнесом
44-49
7. Дифузія інновацій в аграрному бізнесі в Україні
49-55