Зміст публікації

1. Формування адаптивного механізму узгодження концепцій маркетинг-міксу і логістичного міксу
5-10
2. Ідентифікація стратегічної позиції сталого розвитку вітчизняної аграрної галузі
10-15
3. Теоретичні аспекти інвестиційно-інноваційної інтеграційної стратегії розвитку агропромислового комплексу
15-21
4. Значення державної фінансової підтримки агросектора. Актуальні проблеми інноваційної економіки
22-27
5. Модель оцінювання рівня економічної стійкості аграрних підприємств
28-33
6. Інтегральна оцінка трудового потенціалу суб’єктів економічних відносин
33-37
7. Культура сервісу: дефініція поняття, основні структурні складові сервісу та аналіз його ролі в індустрії гостинності
38-43
8. Роль стратегії в забезпеченні економічної безпеки сільськогосподарського підприємства
43-49
9. Формування «нової реальності» функціонування світових ринків аграрної продукції
49-54
10. Сучасні особливості аграрної логістики
55-59
11. Стратегічний контекст сталого розвитку туристичної сфери в Україні
60-67
12. Оцінювання впливу поширення тінізаційної та корупційної складової на формування економічної безпеки
67-72
13. Суспільні інститути: суть, стан, вплив на функціонування господарського середовища аграрної сфери виробництва
73-83
14. Сутність енергетичної безпеки України в умовах трансформаційних змін
84-91
15. Управління спортивно-оздоровчою діяльністю: структура та державне регулювання
91-96
16. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку соціально-економічних систем
96-97
17. Фактори та показники для оцінки ефективності управління земельними ресурсами в менеджменті сільськогосподарських підприємств
97-101
18. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку соціально-економічних систем