Зміст публікації

1. Регіональні аспекти розвитку агробізнесу в Україні: кластерний аналіз
5-12
2. Стратегічні орієнтири в менеджменті суб’єктів агробізнесу. Міжфункціональний маркетингово-логістичний ракурс
12-19
3. Оцінювання ризиків при формуванні портфелю проектів інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств
19-23
4. Особливості систематизації умов забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств
30-35
5. Обґрунтування сутності, функцій та призначення зернового ф’ючерсу на біржовому ринку сільськогосподарської продукції
35-39
6. Проблемні аспекти консолідації обліку та фінансової звітності в управлінні підприємством
40-49
7. Особливості здійснення маркетингової діяльності на промислових підприємствах
50-55
8. Методичний підхід до оцінювання рівня ефективності маркетингової діяльності підприємств
55-61
9. Сучасний бренд-менеджмент у системі стратегічного управління підприємством в умовах посилення процесів діджиталізації
61-67
10. Особливості управління інвестиційно-інноваційними проєктами
67-72
11. Значення інтелектуального капіталу в процесі розвитку сучасних підприємств
73-77
12. Аналіз специфіки маркетингової стратегії розвитку сучасного закладу вищої освіти
83-89
13. Просування гастрономічних дестинацій на прикладі Одеської області
89-94
14. Джерела фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні
95-100