Зміст публікації

1. Регіональні аспекти розвитку агробізнесу в Україні: кластерний аналіз
5-12
2. Стратегічні орієнтири в менеджменті суб’єктів агробізнесу. Міжфункціональний маркетингово-логістичний ракурс
12-19
3. Оцінювання ризиків при формуванні портфелю проектів інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств
19-23
4. Обґрунтування селективних важелів антициклічного регулювання галузей агропромислового комплексу
24-30
5. Особливості систематизації умов забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств
30-35
6. Обґрунтування сутності, функцій та призначення зернового ф’ючерсу на біржовому ринку сільськогосподарської продукції
35-39
7. Проблемні аспекти консолідації обліку та фінансової звітності в управлінні підприємством
40-49
8. Особливості здійснення маркетингової діяльності на промислових підприємствах
50-55
9. Методичний підхід до оцінювання рівня ефективності маркетингової діяльності підприємств
55-61
10. Сучасний бренд-менеджмент у системі стратегічного управління підприємством в умовах посилення процесів діджиталізації
61-67
11. Особливості управління інвестиційно-інноваційними проєктами
67-72
12. Значення інтелектуального капіталу в процесі розвитку сучасних підприємств
73-77
13. Ієрархія маркетингових концепцій: логіко-історичний аналіз
78-82
14. Аналіз специфіки маркетингової стратегії розвитку сучасного закладу вищої освіти
83-89
15. Просування гастрономічних дестинацій на прикладі Одеської області
89-94
16. Джерела фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні
95-100
17. Вектори конкурентного розвитку соціально-економічних систем
100-101