Зміст публікації

1. Механізм стратегічного управління розвитком інтеграційної взаємодії підприємств
5-10
2. Концептуальна основа державної підтримки інноваційного розвитку національної економіки
10-17
3. Державне регулювання інклюзивного розвитку агропродовольчої сфери
18-25
4. Особливості управління кадровими потоками в логістичних системах аграрних підприємств
25-31
5. Структурні параметри забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу
31-37
6. Методологічні засади оцінки маркетингової діяльності суб’єктів аграрного бізнесу
37-42
7. Маркетингові інструменти забезпечення конкурентного розвитку підприємств молокопереробної галузі
42-47
8. Моделювання впливу державних інститутів на рівень інноваційного розвитку вітчизняного аграрного сектору економіки
47-52
9. Способи та прийоми оцінки конкурентного потенціалу агарних підприємств
53-59
10. Структурні зрушення в кадровій політиці аграрних підприємств в умовах діджиталізації
59-66
11. Стилістика сучасної рекламної графіки
67-72
12. Джерела фінансового забезпечення інноваційного розвитку
72-77
13. Вплив світової пандемії COVID-19 на економіку країн та діяльність підприємств
77-82
14. Концепція розвитку конкурентного виробництва аграрних підприємств на засадах сталого розвитку
82-86
15. Детермінанти забезпечення конкурентоспроможності національної системи охорони здоров’я в умовах глобальних викликів
87-91
16. Адаптація міжнародного досвіду регулювання електроенергетичного ринку України та її регіонів
92-101