Зміст публікації

1. Сільськогосподарське машинобудування як чинник створення конкурентних переваг в агробізнесі
5-10
2. Заробітна плата найманих працівників аграрної сфери: сучасні соціально-економічні та облікові аспекти
10-18
3. Побудова комплексного механізму управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства в умовах еволюції ринкових відносин
18-24
4. Маркетингова діяльність аграрних товаровиробників в контексті розвитку збутових систем їх продукції
24-30
5. Технологічні основи професійної підготовки кадрів аграрної сфери в умовах дистанційного навчання
30-36
6. Концептуальні засади управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора
36-41
7. Особливості інтеграційної взаємодії суб’єктів аграрного ринку
42-46
8. Механізми та системи дотримання кадрової безпеки аграрних підприємств
47-51
9. Динаміка інтегральних показників рівня сталості економіки України та агропромислового комплексу в Україні
52-56
10. Результати сценарного моделювання впливу чинників зовнішнього середовища на інноваційний розвиток вітчизняного аграрного сектору економіки
57-61
11. Інформаційно-інноваційні активатори сучасних змін державно-приватного партнерства
62-67
12. Методи стратегічного управління у галузі охорони здоров’я
67-75
13. Співробітництво територіальних громад – дієвий інструмент місцевого розвитку
76-80
14. Проблематика функціонування зернових ф’ючерсів на ринку страхування в Україні
81-85
15. Облігації внутрішньої державної позики – сучасна інвестиційна течія у системі міжнародного та національного переміщення капіталу: виклики та перспективи
85-90
16. Кадровий потенціал в системі економічного потенціалу сучасного підприємства
91-95
17. Стратегічне планування архітектури брендів торговельного підприємства
96-100