Зміст публікації

1. Стійкій і сталий розвиток системи екологічної безпеки в умовах глобалізації
5-11
2. Стpaтегiї iннoвaцiйнo-iнвестицiйнoї дiяльнoстi суб’єктiв aгpapнoгo бiзнесу тa мoделi poзвитку
12-17
3. Управління операціями з виробництва та реалізації продукції аграрних підприємств з урахуванням ризику
17-21
4. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку тваринництва в Україні
22-28
5. Принципи, методи та інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
28-33
6. Формирование организационно-экономических условий развития точного земледелия в Беларуси
33-38
7. Основные резервы повышения эффективности тепличных комбинатов Республики Беларусь
39-45
8. Світовий ринок зерна: місце та роль України
45-51
9. Інноваційна діяльність в Республіці Білорусь
51-56
10. Стан і перспективи фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України
57-61
11. Організаційно-економічний механізм управління фінансово-економічною результативністю аграрного підприємства
62-66
12. Організаційні форми вдосконалення управління збутом продукції аграрних підприємств
67-72
13. Планування, імплементація та оцінка стратегій управління ресурсним потенціалом підприємства
73-78
14. Морфологічний аналіз при управлінні конкурентоспроможністю в умовах активізації електронної комерції
78-85
15. Особливості відбору іноземних цінних паперів для інвестиційної діяльності
86-89
16. Комбінаторика методологій визначення ефективності оцінки туристичного потенціалу
90-94
17. Загальна характеристика регіональних туристичних ринків України
95-100