Зміст публікації

1. Розвиток транспортно-логістичних кластерів в транспортній системі регіону
5-9
2. Економічна оцінка використання торгових стратегій на товарному біржовому ринку
9-14
3. Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії суб’єктів аграрного ринку
15-23
4. Управління інтеграційною взаємодією в менеджменті підприємств агропромислового виробництва
23-28
5. Принципи раціоналізації вибору товарної спеціалізації виробництва в аграрних підприємствах
29-33
6. Теоретичні та методичні основи ключових показників діяльності сільськогосподарського підприємства
33-38
7. Упpaвлiння мapкeтингoм і лoгicтикoю в cиcтeмi cтpaтeгiчнoгo мeнeджмeнту кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi aгpapнoгo пiдпpиємcтвa
38-43
8. Особливості формування інноваційного потенціалу суб’єктiв aгpapнoгo бiзнесу в системi їх iнвестицiйнoї дiяльнoстi
44-50
9. Державне регулювання у сфері підвищення продуктивності використання ресурсного потенціалу аграрного сектора
51-57
10. Ефективність застосування системи моніторингу й контролю в управлінні аграрними підприємствами
58-62
11. Окремі аспекти оцінки рівня ефективності інтенсифікації при виробництві молока
63-69
12. Векторний аналіз в системі управління організаційно-правовою безпекою суб’єктів аграрного бізнесу
69-76
13. Сільськогосподарські інтегровані об’єднання в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
77-82
14. Формування політики товаророзподілу в інтегрованих структурах
83-87
15. Сталий розвиток підприємств: дуалізм концептуальних підходів
87-92
16. Оцінка особливостей використання туристично-рекреаційного потенціалу Одеської області
93-99
17. Інклюзивний розвиток економіки і аграрної сфери (теорія, методика, аналіз)
146