Зміст публікації

1. Формування інвестиційної стратегії суб’єкта міжнародних економічних відносин
5-11
2. Відтворювальний потенціал сільських територій чернівецької області в умовах транскордонного співробітництва: асиметрії розвитку та шляхи їх подолання
11-19
3. Аналіз управління економічним потенціалом регіональних систем галузевого комплексу
20-25
4. Формування механізму управління стратегічними змінами підприємства
25-32
5. Формування та особливості функціонування регіональних транспортно-логістичних центрів
33-37
6. Адаптивність маркетингово-логістичних систем суб’єктів аграрного бізнесу
38-46
7. Організаційно-економічний механізм управління інтеграцією підприємств агропромислового виробництва
46-53
8. Механізми управління товарною спеціалізацією аграрних підприємств
54-60
9. Маркетинговий інструментарій в механізмах управління розвитком експортного потенціалу підприємств агропромислового виробництва
61-66
10. Сталий розвиток туристичної сфери регіону: теоретичний базис та умови становлення
67-74
11. Управління організаційно-правовою безпекою при формуванні конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу
75-82
12. Управління витратами як фактор підвищення економічної безпеки підприємства
83-88
13. Oб’єкти упpaвлiнcькoгo впливу в cиcтемi менеджменту кaдpoвoї безпеки пiдпpиємcтвa
88-93
14. Ефективність систем стратегічного управління організаційно-економічною безпекою аграрних підприємств
94-99