Зміст публікації

1. Розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу промислового сектору
5-11
2. Ключові проблеми формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку аграрної сфери економіки та шляхи їх вирішення
11-20
3. Анализ эффективности молочного скотоводства в республике беларусь на основе статистико-экономического метода исследований
21-25
4. Рівень ресурсного потенціалу і ефективності господарювання та чинники їх впливу на формування стратегії розвитку аграрних підприємств
26-30
5. Антикризове управління підприємствами агропродовольчої сфери на прикладі м’ясопереробних підприємств в україні
31-37
6. Ресурсний потенціал аграрної економіки україни та результативність його використання
37-42
7. Механізми формування та впровадження операційних стратегій у діяльності аграрних підприємств
43-48
8. Структура чинників зовнішнього середовища підприємств
48-54
9. Екотуризм в країнах азії: досвід для України
55-60
10. Формування та розвиток туристично-рекреаційного потенціалу сільських територій Миколаївської області
60-68
11. Управління комплексом маркетингових заходів для українських підприємств сільського господарства
69-74
12. Контрейлерні перевезення як елемент ланцюга постачань аграрної продукції на світовий ринок
74-79