Зміст публікації

1. Напрями соціального захисту сільськогосподарських працівників в документах міжнародної організації праці
5-10
2. Розробка й обгрунтування інноваційної моделі пенсійного забезпечення
10-16
3. Людський фактор інтелектуальних ресурсів як головний у забезпеченні готовності підприємства до змін
17-24
4. Стратегічні імперативи організаційного розвитку адаптаційних механізмів аграрних підприємств в сучасних умовах
24-29
5. Система показників ефективності розвитку учасників економічних відносин агропродовольчого ринку продукції тваринництва
29-38
6. Формування алгоритму вибору стратегічних дій щодо розвитку аграрних підприємств в умовах глобалізації
38-43
7. Механізм управління організаційними змінами в діяльності суб’єктів агробізнесу
43-48
8. Антикризове фінансове управління аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання
49-55
9. Методологічне значення сучасних теорій конкуренції для економічних досліджень
56-64
10. Роль концентрації капіталу в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підприємств
64-71
11. Управління витратами в системі менеджменту конкурентоспроможності суб’єктів агробізнесу
72-77
12. Забезпечення оцінювання стану та економічних результатів діяльності аграрних підприємств
78-84
13. Функції та ефективність систем економічної безпеки в менеджменті аграрних підприємств
85-91
14. Типологія механізмів дотримання економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери
91-97