Зміст публікації

1. Професійні покупці споживчих товарів як елемент конкурентного середовища підприємств оптової торгівлі
5-10
2. Програмно-проектний підхід до управління організаційними змінами на підприємстві
11-15
3. Науково-теоретичні засади управління витратами у створенні цінових конкурентних переваг
16-21
4. Методичний підхід щодо визначення готовності персоналу до проведення організаційних змін на підприємстві
22-27
5. Аналіз стану фінансового потенціалу аграрних підприємств
28-31
6. Ризики для економічної безпеки з боку платіжних систем на основі технології розподіленого реєстру Блокчейн
32-40
7. Методичні аспекти моніторингу фінансової стабільності підприємств корпоративного сектору харчової промисловості
41-46
8. Ґенеза формування парадигми інклюзивного розвитку національної економіки
47-52
9. Социально-экономические императивы состояния и развития овощного рынка: макроэкономический аспект
53-64
10. Методичний підхід до аналізу волатильності, невизначеності, складності та неоднозначності зовнішнього середовища
65-68
11. Економіка України крізь призму інституційної теорії світового розвитку
69-75
12. Управління ланцюгами створення цінності в контексті підвищення ефективності використання земельних ресурсів фермерських господарств
76-82
13. Генезис та особливості формування регіонального ринку туристичних послуг
83-87
14. Стан та особливості використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій
88-94
15. Мотиваційний процес децентралізації розвитку сільських територій
95-98