Зміст публікації

1. Инновационные подходы в оценке стоимости предприятий АПК
5-10
2. Організаційно-економічне забезпечення управління інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах
10-15
3. Чинники економічного зростання регіонів в умовах диспропорційності
15-20
4. Стратегічне управління розвитком харчових підприємств на засадах підвищення конкурентоспроможності продукції
21-27
5. Соціальна відповідальність підприємств харчової промисловості як основа інноваційного розвитку сучасної економіки
27-35
6. Спеціалізація та концентрація виробництва як фактори забезпечення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств
36-43
7. Ціноутворення в системі механізму економічного розвитку агробізнесу
43-47
8. Розробка програми стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін на підприємстві
47-51
9. Формування маркетингової діяльності підприємствами аграрної сфери
51-55
10. Формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств та напрями підвищення їх конкурентоспроможності
55-62
11. Управління інвестиційними проектами аграрних підприємств та об’єднань в умовах довгострокового співробітництва
62-67
12. Концептуальні основи координації інноваційних мереж у стратегічно важливих секторах економіки
68-74
13. Фінансове забезпечення у стратегічному управлінні інноваційним розвитком
74-80
14. Мультифункціональне моделювання регіональної системи управління твердими відходами з урахуванням синергічного ефекту
80-91
15. Особливості змістовного наповнення категорії «маркетинг»
91-95
16. Моніторинг і контроль у системі економічної науки і практики діяльності підприємств
95-101