Зміст публікації

1. Економічні аспекти поняття інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств
5-9
2. Методи фінансування ризику діяльності підприємства
10-13
3. Екологічний імператив – основа сталого розвитку сільського господарства Білорусі
14-21
4. Роль і значення структурної політики у функціонуванні системи регулювання економіки
22-30
5. Модель оптимізації мережі вищих навчальних закладів в Україні
31-44
6. Підвищення кваліфікації персоналу в державних установах
45-52
7. Стратегічні підходи щодо активізації виробничої діяльності в сільськогосподарському машинобудуванні
53-58
8. Оцінка та перспективи розвитку ринку м’яса в Херсонській області
59-66
9. Розвиток мережевих зв’язків Індустрії 4.0
66-72
10. Значення логістичних систем контролю в системі управління
73-78
11. Методологічні принципи побудови механізмів управління інноваційно-інвестиційним розвитком суб’єктів агробізнесу
79-86
12. Наукове обґрунтування складових облікової політики щодо дебіторської заборгованості
87-94