Зміст публікації

1. Оцінка ефективності виробництва насіння соняшнику в умовах ринкових відносин
5-10
2. Аналіз результативності та ефективності діяльності аграрних підприємств України за критерієм розміру їх землекористування
10-17
3. Зовнішні і внутрішні фінансові потоки у забезпеченні інноваційного розвитку бізнес-суб’єктів аграрної сфери
18-25
4. Системне фінансування національного виробництва: мотивація найманого персоналу
25-31
5. Фінансове забезпечення розвитку природоохоронних територій
32-39
6. Аграрне страхування та аграрна політика
39-44
7. Генезис теорій конкуренції та прикладні засади їх імплементації в інноваційно-інвестиційному розвитку соціально-економічних систем
45-54
8. Теорія та практика оцінювання рівня економічної безпеки машинобудівних підприємств
55-61
9. Механізм соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу
62-72
10. Канонічні кореляції як інструмент управління підприємств приладобудування у забезпеченні соціальної відповідальності перед власними працівниками
73-80