Зміст публікації

1. Управління земельними ресурсами аграрного сектору України: стан та пріоритетні напрями вдосконалення
5-11
2. Управління ризиками на підприємствах агропродовольчої сфери
12-21
3. Формування стратегічного набору здатностей підприємств у забезпеченні економічної безпеки
22-33
4. Особливості аналізу діяльності туристичних підприємств
34-38
5. Розвиток туристично-рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях
39-45
6. Максимізація прибутку в професійному спорті: проблеми та шляхи вирішення II
46-51
7. Оцінка структурних перетворень комплексу продовольчого маркетингу
52-57
8. Вплив глобалізації на економічні системи та виникнення між ними конкуренції
58-63
9. Інноваційна маркетингова діяльність в системі управління конкурентоспроможністю суб’єктів агробізнесу
64-71
10. Концептуальні підходи до управління ціноутворенням на сільськогосподарських підприємствах
71-77