Зміст публікації

1. Біопаливо як інноваційна перспектива розвитку енергетики
5-15
2. Інноваційний рейтинг України: міжнародні оцінки та порівняння
15-20
3. Система показників енергетичної ефективності виробництва насіння соняшнику
20-24
4. Методичні засади оцінки економічної ефективності інновацій у технологіях виробництва прокатних валків
25-31
5. Управління інноваційним розвитком аграрних підприємств
32-41
6. Формування досвіду соціокультурної професійної комунікації менеджерів у процесі  їх фахової підготовки
42-47
7. Конкурентні засади розвитку інноваційної маркетингової діяльності в аграрній сфері
48-55
8.  Аналіз конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств як чинник підвищення їх ефективності
55-63
9. Державно-приватне партнерство та розвиток сільських територій в Україні
64-71
10. Удосконалення інституційних засад орендних земельних відносин
72-77
11. Надходження та оприбуткування основних засобів у світлі імплементації міжнародних стандартів обліку у державному секторі
78-82
12. Проблеми кредитного забезпечення агробізнесу
82-89