Зміст публікації

1. Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України
5-10
2. Управління формуванням і використанням виробничих резервів підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств
11-14
3. Розвиток виробничого потенціалу малих аграрних формувань Черкащини
15-20
4. Зернопродуктовий підкомплекс України: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку
21-27
5. Типологія та імплементація методичних підходів до оцінки виробничого потенціалу аграрних підприємств
28-33
6. Особливості розвитку маркетингу інновацій на підприємствах
34-39
7. Інструменти ринкової адаптації систем управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств
40-50
8. Категорія «ринковий розподіл» в дослідженнях управління маркетингово-збутовою діяльністю аграрних підприємств
50-60
9. Формування інституційно-економічного механізму корпоративного управління інтегрованим аграрним підприємством
61-66
10. Механізми імплементації діагностики та контролінгу в управлінні аграрними підприємствами
66-75
11. Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: аналіз новацій та напрями поліпшення
76-79