Зміст публікації

1. Інтегральна оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на розвиток аграрного виробництва
5-11
2. Виникнення та еволюція ідеї соціально-економічного прогресу
12-16
3. Економічні передумови трансформації галузевих пропорцій та масштабів виробництва продукції аграрних підприємств
16-21
4. Стимули та бюджетні обмеження збереження енергоресурсів у забезпеченні сталого розвитку сільського господарства
22-26
5. Сучасний стан і динаміка еколого-економічного використання особливо цінних земель в Україні
27-34
6. Організаційно-економічні та організаційно-правові інструменти управління розвитком кадрового потенціалу аграрного виробництва
35-43
7. Інноваційні зміни та стимулювання розвитку галузі бджільництва в Україні
44-48
8. Науково-практичні підходи до трансформації підприємств
48-55
9. Ефективність використання теоретичних та експериментальних досліджень в обліку та аналізі
56-61
10. Єдиний податок: особливості оподаткування у контексті нормативно-правових змін
61-67
11. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій в Україні
68-73
12. Управління соціально відповідальним та екологозбалансованим розвитком аграрних підприємств з виробництва органічної продукції.
74-79