Зміст публікації

1. Інноваційний розвиток сфери надання адміністративних послуг
5-10
2. Удосконалення методичних засад аналітичної підтримки інноваційного розвиту підприємств аграрної сфери
11-16
3. Методологічні проблеми вимірювання економічного зростання: динаміка інфляції та реального продукту
17-22
4. Функціональний розвиток та інструментарій систем діагностики в менеджменті аграрних підприємств
23-26
5. Еволюція методологічних підходів до формування конкурентних переваг  суб’єктів аграрного виробництва
27-32
6. Роль цінової політики у забезпеченні ефективності та стійкості аграрних підприємств на ринку продукції тваринництва
33-38
7. Економічна ефективність виробництва та реалізації молока в Україні
39-44
8. Напрями вдосконалення оцінки ефективності публічного адміністрування
45-54
9. Класифікація напрямів та методів стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін
54-60
10. Формування механізму управління організаційними змінами
60-67
11. Компетентнісний профіль фахівця в системі менеджменту персоналу
67-73
12. Показники та критерії оцінки ефективності функціонування аграрних підприємств з органічним виробництвом продукції
74-79