Зміст публікації

1. Функціональні та інструментальні концепції в дослідженнях механізмів управління економічним потенціалом аграрних підприємств
5-10
2. Формування інноваційного потенціалу економіки в контексті розвитку наукових досліджень
11-20
3. Теоретичні засади економічного зростання суб’єктів агрогосподарювання
20-27
4. Формування механізму реалізації інноваційного потенціалу бізнес-суб’єктів сфери агропромислового виробництва
27-35
5. Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва
36-47
6. Роль інтелектуальної ренти в економіці знань
48-54
7. Інвестиції і продуктивність праці в сільському господарстві
55-60
8. Вітчизняний та іноземний досвід регулювання заробітної плати у сфері матеріального виробництва 
61-66
9. Імідж підприємств на ринку екологічно чистої продукції
67-70
10. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування: теоретичні аспекти
71-74
11. Управлінський облік витрат виробництва в умовах автоматизованої обробки інформації
75-80