Зміст публікації

1. Ефективність залучення інвестицій в агроформуваннях в умовах ринкової трансформації
5-10
2. Актуальні напрями та новітні тенденції теорії і практики сучасного менеджменту
11-17
3. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності
17-24
4. Підхід до розвитку ринкового потенціалу підприємств АПК
25-28
5. Стан розвитку підприємництва в молокопродуктовому секторі України
29-32
6. Сучасні тенденції розвитку сільських територій як загроза економічній безпеці України
33-36
7. Інноваційно-інвестиційна практика сільського розвитку як стійкої суспільно-економічної системи
37-44
8.  Концептуальні засади розвитку методології управління фінансами агроформувань
45-50
9. Механізм фінансування інноваційної діяльності в Республіці Білорусь
50-54
10. Проблеми розкриття інформації у примітках до фінансової звітності
54-59
11. Інструменти фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва
60-64
12. Соціально-економічні ризики сучасних глобалізаційних процесів
65-68
13. Методичний підхід до формування системи оцінки ризиків на промислових підприємствах
69-73
14. Інвестиційні ризики та їх сутність
73-78