Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Політика відкритого доступу

Науковий журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки» дотримується політики відкритого доступу до опублікованих матеріалів. З огляду на це ознайомлення, перегляд, завантаження та друк матеріалів є цілком вільний і можливий одразу після завантаження матеріалів...

Дізнатися більше...

Положення про рецензування

Статті, що подаються до наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки» мають супроводжуватись зовнішніми рецензіями докторів наук відповідного профілю. В рецензії має бути визначено: відповідність теми статті науковому профілю журналу; актуальність і практична...

Дізнатися більше...

Положення про етику наукових публікацій у науковому журналі «Актуальні проблеми інноваційної економіки»

Редакційна колегія наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки» у своїй роботі керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій. Зокрема рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) та керівництвом з етики...

Дізнатися більше...

Про журнал

Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки»
Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки» (Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 21710-11610Р від 13.10.2015 р.) є науковим виданням. Статті публікуються українською, російською та англійською мовами (відповідно...

Дізнатися більше...

Вимоги до статей, які подаються до всеукраїнського наукового журналу «актуальні проблеми інноваційної економіки»

Шановні колеги!

Запрошуємо наукових та науково-педагогічних співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів опублікувати результати своїх наукових досліджень у науковому журналі «Актуальні проблеми інноваційної економіки» (Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України...

Дізнатися більше...

Редакційна колегія

Головний редактор:
Корнієцький О.В., д-р. екон. наук, доц. (м. Харків)
Редакційна колегія:

Амосов О.Ю., д-р. екон. наук, проф. (м. Харків);
Васильєв А.Й., д-р. екон. наук, проф. (м. Харків);

Дізнатися більше...