Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

№ 2 / 2016

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 2, 2016 р.
Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання
Економіка знань та інтелектуальний потенціал
Соціально-трудові відносини
Ринок інновацій, товарів і послуг
Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів

Дізнатися більше...

№ 1 / 2016

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 1, 2016 р.
Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання
Підприємництво, ринки інновацій, товарів і послуг
Сучасний розвиток сільських територій
Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів
Соціально-економічні ризики

Дізнатися більше...