Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

№ 4 / 2018

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 4, 2018 г.

Теми випуску:
1. Конкурентні та організаційно-управлінські аспекти інноваційного розвитку
2. Фінансовий інструментарій інноваційного розвитку
3. Макроекономічні тенденції інноваційного розвитку
4. Розвиток сільських територій...

Дізнатися більше...

№ 3 / 2018

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 3, 2018 г.


Зміст
Конкурентні та організаційно-управлінські аспекти інноваційного розвитку

Дізнатися більше...

№ 2 / 2018

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 2, 2018 г.


Зміст

 
Ефективність інноваційного розвитку соціально-економічних систем
Дізнатися більше...

№ 1 / 2018

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 1, 2018 г.


Зміст

 
Механізми стабілізації інноваційного розвитку соціально-економічних системДізнатися більше...

№ 4 / 2017

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 4, 2017 р.


Зміст

 
Ефективність інноваційного розвитку


Дізнатися більше...

№ 3 / 2017

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 3, 2017 р.


Зміст
Інноваційні напрями менеджменту підприємствМалік М.Й. Управління...

Дізнатися більше...

№ 2 / 2017

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 2, 2017 р.


Зміст
Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання

SHUDLARSKI JACEK, ZAIKA S. Bio-fuels as...

Дізнатися більше...

№ 1 / 2017

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 1, 2017 р.


Зміст
Державна підтримка суб’єктів аграрної сфери

ПАНУХНИК О.В. Напрями...

Дізнатися більше...

№ 4 / 2016

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 4, 2016 р.
Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання.
Інноваційний розвиток та конкурентоспроможність підприємств.
Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів.
Ефективність виробництва продукції та розвиток сільських територій.

Дізнатися більше...

№ 3 / 2016

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 3, 2016 р.
Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання.
Підприємництво, ринки інновацій, товарів і послуг.
Новітні тенденції теорії і практики сучасного менеджменту.
Ефективність виробництва органічної продукції.

Дізнатися більше...