Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

№ 4 / 2017

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 4, 2017 р.

Зміст

 

Ефективність інноваційного розвитку

Галушко В.П., Ковтун О.А., Таранець Л.С. Оцінка ефективності виробництва насіння соняшнику в умовах ринкових відносин 5
Коваль П.В., Зарицька Н.П. Аналіз результативності та ефективності діяльності аграрних підприємств України за критерієм розміру їх землекористування 10

 

Фінансовий інструментарій інноваційного розвитку

Крюкова І.О. Зовнішні і внутрішні фінансові потоки у забезпеченні інноваційного розвитку бізнес-суб’єктів аграрної сфери 18
Потьомкін Л.М., Потьомкін М.Л. Системне фінансування національного виробництва: мотивація найманого персоналу 25
Калина Т.Є., Константінова О.В. Фінансове забезпечення розвитку природоохоронних територій 32
Onegina V.М. Agricultural Insurance and Agricultural Policy 39

 

Конкурентні та організаційно-управлінські аспекти інноваційного розвитку

Квятко Т.М., Рижикова Н.І. Генезис теорій конкуренції та прикладні засади їх імплементації в інноваційно-інвестиційному розвитку соціально-економічних систем 45
Висоцький О.О. Теорія та практика оцінювання рівня економічної безпеки машинобудівних підприємств 55

 

Соціальна відповідальність бізнесу в системі інноваційного розвитку

Миколенко І.Г. Механізм соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу 62
Федотова Я.Г., Плекан У.М. Канонічні кореляції як інструмент управління підприємств приладобудування у забезпеченні соціальної відповідальності перед власними працівниками 73

 

Автори та контакти.