Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

№ 4 / 2016

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 4, 2016 р.


Зміст

Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання

Інноваційний розвиток та конкурентоспроможність підприємств

Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів

Ефективність виробництва продукції та розвиток сільських територій

 

Автори та контакти.