Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

№ 3 / 2016

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 3, 2016 р.

apie_2016_r03_title
Зміст

Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання

Підприємництво, ринки інновацій, товарів і послуг

Новітні тенденції теорії і практики сучасного менеджменту

Ефективність виробництва органічної продукції

 

Автори та контакти.