Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

№ 2 / 2018

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 2, 2018 г.

Зміст

 

Ефективність інноваційного розвитку соціально-економічних систем

ЛЕНЬКОВ И. И., ЛУКАШЕВИЧ А. В. Методологические подходы и основные направления совершенствования методов и методик анализа прогнозирования экономики 5
ГЕРАСИМОВИЧ Л. С., САПУН О. Л. Энергетическая эффективность системы комплексного энергообеспечения агрогородков Республики Беларусь 10
БАБЕНКО В. О., САВІН Р. С. Дослідження передумов, чинників та наслідків процесів корпоратизації аграрного сектору глобальної економіки 16

Механізми стабілізації інноваційного розвитку соціально-економічних систем

МАМОНОВ К. А., ПРУНЕНКО Д. О, УГОДНІКОВА О. І. Моніторинг реалізації стратегії управління інтелектуальним капіталом 23
ПОНОМАРЬОВ О. С. Стратегічний менеджмент суб’єктів агробізнесу в системі імплементації інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку 28
ОРЕЛ В. М., МАКОДА С. Л., ХАНЬ СІНЬМЕНЬ Організаційно-економічний механізм управління розвитком експортного потенціалу аграрних підприємств 40
 KVIATKO T. M., RUDENKO S. V., MYKOLENKO I. G. Strategic management conceptual principles of agricultural enterprises competitive behavior 48

Інновації в управлінні персоналом підприємств та організацій

ПОТЬОМКІН Л. М. Матеріальна мотивація найманого персоналу: сучасні проблеми і їх вирішення 54
СЕЛІХОВ С. В. Впровадження «Матриці конфліктності персоналу» для підвищення продуктивності праці на підприємстві 61
 МИХАЙЛЕНКО Д. Г. Збалансованість соціальної справедливості і економічної ефективності в регіональних соціально-економічних системах України: феноменологічна концепція 67

Інноваційні механізми та системи дотримання економічної та продовольчої безпеки

ПИЛИПЕНКО К. А. Споживання продуктів харчування: соціальні та культурні аспекти в контексті продовольчої безпеки України 74
МАКОВОЗ О. С. Архітектура та архітектоніка механізмів економічного захисту інвестиційної діяльності суб’єктів аграрного бізнесу 81
ВЕЛИЧКО В. А. Напрями та особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення протидії рейдерству на паливно-енергетичних підприємствах 87
 КРЮКОВА І. О. Безпека інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору: сучасні тенденції та архітектура забезпечення 93

 

Автори и контакти.