Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

№ 2 / 2017

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 2, 2017 р.

Зміст

Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання

Інноваційні напрями менеджменту підприємств

Підприємництво, ринки інновацій, товарів і послуг

Розвиток сільських територій та земельних відносин

Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів

 

Автори та контакти.