Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

№ 2 / 2016

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 2, 2016 р.

apie_2016_r02_title
Зміст

Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання

Економіка знань та інтелектуальний потенціал

Соціально-трудові відносини

Ринок інновацій, товарів і послуг

Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів

 

Автори та контакти