Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

№ 1 / 2016

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 1, 2016 р.

Обложка номера
Зміст

Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання

Підприємництво, ринки інновацій, товарів і послуг

Сучасний розвиток сільських територій

Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів

Соціально-економічні ризики

 

Автори та контакти.