Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Інструменти фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва

УДК: 631.16:658.14.02

МАЛІЙ О.Г.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Метою статті є дослідження закономірностей та тенденцій кредитного забезпечення, оцінка впливу аграрної політики на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств.

Потенційні можливості доступу агровиробників до банківських кредитів визначається наступними чинниками − вартістю кредитних ресурсів комерційних банків, спроможністю позичальника повернути  основну суму боргу і відсотки за користування ним, а також виконати умови кредитного договору.

Вартість кредитних ресурсів  для сільськогосподарських товаровиробників сьогодні становить 24-26 %, це більше ніж для суб’єктів інших видів діяльності – 22-23 %.

Фінансова нестабільність і збитковість багатьох сільськогосподарських підприємств, низька кредитоспроможність підприємств галузі також перешкоджають розвитку кредитних відносин, адже банки бажають бачити в позичальниках лише прибуткових клієнтів.

Відтак, основними напрямами стабілізації механізму кредитування сільськогосподарських підприємств мають стати розробка комплексу заходів з боку держави і банківської системи, спрямованих на розвиток системи взаємодії з аграрним сектором економіки: збільшення бюджетних асигнувань, раціональне використання бюджетних коштів, залучення іноземних кредитів, зниження процентних ставок для сільськогосподарської галузі, зі збереженням середньої ставки загалом у народному господарстві, вдосконалення методик оцінки кредитоспроможності позичальників, які б враховували специфічні особливості сільськогосподарської галузі.

Ключові слова: кредитне забезпечення, фінансове забезпечення, кредитування сільськогосподарських підприємств,пільговий кредит,державна підтримка, лізингове кредитування.

Література

  1. Гудзь О. Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств : [монографія] / О. Є. Гудзь. – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 578 с.
  2. Деньги. Газета № 21(311). – 5-8 ноября 2015. (Електронний ресурс). – Режим доступу: http://www.dengi.ua.
  3. Мазнєв Г. Є. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору / Г. Є. Мазнєв // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – С. 5-13.
  4. Малій О. Г. Лізингове кредитування: стан та перспективи для аграрної сфери / О. Г. Малій // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 7 – С. 94-103.
  5. Малій О. Г. Оцінка фінансового забезпечення агроформувань / О. Г. Малій // Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. – Харків : ХНТУСГ, 2015. – Вип. 161. – С. 227-232.
  6. Малій О. Г. Фінансово-кредитні відносини в АПК : [монографія] /О. Г. Малій. – Харків : ХНТУСГ, 2008. – 210 с.
  7. Матеріали офіційного сайту Міністерства агрополітики і продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua.
  8. Матеріали офіційного сайту Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
  9. Стецюк П. А. Механізми та інструменти фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва / П. А. Стецюк // Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства:Економічні науки. – Харків : ХНТУСГ, 2015. – Вип. 162. – С. 40-48.
  10. Cottfried Lischka 2004.Farm Management Challenges in Ukrainian Agriculture / In Stephan von Cramon-Taubadel, Serhiy Demyanenko, Arnim Kbhn «Ukrainian Agriculture: Crisis and Recovery». – 2004 Shaker Verlag, Aachen. – P. 125-136.

 

Статтю було отримано 07.03.2016