Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Інноваційні зміни та стимулювання розвитку галузі бджільництва в Україні

УДК 33:658.589:638.1

ВИТВИЦЬКА О.Д.,
доктор економічних наук, професор,
КОЗУПИЦЯ Є.С.,
здобувач, Національний університет
біоресурсів і природокористування України.

Анотація

Досліджено роль технологічного, організаційного і економічного рівня бджільництва в Україні. Запропоновано кроки по зміцненню галузі, використання прогресивних методів виробництва, створення державного органу, що захищатиме інтереси виробників, модеруватиме та концентруватиме зусилля галузі,  рівні права доступу на зовнішні ринки для всіх виробників. Обґрунтовано роль узгоджених дій співробітництва держави і виробників галузі бджільництва, розглянуто напрями їх підтримки для захисту дрібного і середнього виробника. Запропоновано області зростання і вдосконалення галузі бджільництва України на основі вивчення закордонного досвіду по регулюванні і стимулюванні розвитку галузі бджільництва і розробки дорожньої карти реформування бджільництва в Україні.

Ключові слова: Розвиток галузі бджільництва, бджологосподарства, пасіки напівпромислового масштабу, співробітництво держави і виробників.

Література

  1. Cайт «Агробізнес сьогодні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/ekonomichnyi-gektar/3457-medovi-perspektyvy.html.
  2. Туринський В. М. Важливі питання розвитку галузі бджільництва [Електронний ресурс] / В. М. Туринський, Л. О. Адамчук // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2015. – № 223. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnologiya/article/viewFile/5867/5775.
  3. Сайт «Агропортал» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/lnz-group-vyvezla-v-polya-4-tysyachi-ulev.
  4. Проект Програми розвитку галузі бджільництва на період 2016-2020 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prokopovich.com.ua/2015/01/29/p-r-o-e-k-t-programa-rozvitku-galuzi-bdzhilnictva-ukra%D1%97ni-na-period-2016-2020-rr.
  5. Петров Д. В. Стратегические перспективы технологического развития промышленного пчеловодства / Д. В. Петров // Индустриальное пчеловодство. – Сумы : Издательство: Винниченко Н.Д., 2013. – 52 с.

Статтю було отримано 02.09.2016