Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Інвестиції і продуктивність праці в сільському господарстві

УДК 338.43: 658.152

ОНЕГІНА В. М.,
доктор економічних наук, професор,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Визначені тенденції в обсягах інвестування та їх вплив на продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах в Україні в 2010–2014 рр. Встановлено, що активізація інвестиційних процесів у цей період сприяла зростанню продуктивності праці, яка підвищилася на 71,7 % у сільськогосподарських підприємствах. Але її рівень в сільськогосподарських підприємствах в Україні ще був нижчим від рівня в американських фермах у 3,8 рази. В умовах економічної кризи державна економічна політика погіршила умови відтворення в сільському господарстві та має бути переглянута.

Ключові слова: інвестиції, продуктивність праці, основні засоби, сільське господарство, сільськогосподарські підприємства.

Література

 1. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств аграрного комплексу : [підручник] / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2013. – 779 с.
 2. Дієсперов В. Продуктивність праці в сільському господарстві / В. Дієсперов // Економіка України. – 2003. – № 11. – С. 61–68.
 3. Коденська М. Ю. Інвестиційні пріоритети в аграрно-промисловому виробництві / М. Ю. Коденська // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 49-53.
 4. Лупенко Ю. О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України / Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. – 2014. – № 12. – С. 5–11.
 5. Основні засоби в економіці України: статистична інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
 6. Статистичний щорічник «Сільське господарство України» за 2014 рік. За ред. Н.С. Власенко / Держ. служба статистики України. – К., 2015. – 379с.
 7. Agricultural Productivity Growth in the United States: Measurement, Trends, and Drivers / S. L. Wang, P. Heisey, D. Schimmelpfenning, E. Ball/ USDA ERS, 2015 [Electronic Resource]. – Regime to access : http://www.ers.usda.gov/amber-waves/2015-september/us-agricultural-productivity-growth-the-past,-challenges,-and-the-future.aspx#.Vr8zPrSLTMw.
 8. Agricultural Productivity in the U.S. / E. Ball, S. L. Wang, R. Nehring, R. Mosheim / USDA, ERS, 2015 [Electronic Resource]. – Regime to access: http://www.ers.usda.gov/data-products/agricultural-productivity-in-the-us.aspx
 9. Agricultural Statistics of 2014 / USDA, NASS. – WashingtonD.C. US Government printing office. – 2015, XV-38.p.
 10. Census of Agriculture United States. Volume 1 / V. Clark, USDA, NASS – Washington D.C., 2014. – 590p.
 11. Price Idexes: Statistical Information of FAO [Elеctronic Resource]. – Regime for access: www.fao.org.

Статтю було отримано 12.04.2016