Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Формування «нової реальності» функціонування світових ринків аграрної продукції

УДК: 338.439.5

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-2-9

Ослопова Марина Валеріївна
здобувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-6544-1902
Степаненко Сергій Віталійович
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародного бізнесу, обліку та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
ORCID ID: 0000-0002-6132-328X

У статті проаналізовано сучасний стан світових ринків аграрної продукції. Доведено, що відповіддю на виклики пандемії вірусної хвороби COVID-19 стало формування «нової реальності». В її реаліях торгівля сільськогосподарською продукцією показала більшу стійкість завдяки таким факторам, як відносна нееластичність попиту на продовольство за доходом (з огляду на те, що продукти харчування необхідні для виживання), особливості транспортування – більшість сільськогосподарської торгівлі (зокрема, зернових та олійних культур) відбувається шляхом морських перевезень, які потребують меншої взаємодії з людьми та не були сильно порушені через транспортні обмеження, пов’язані з пандемією. Торгівля сільськогосподарською продукцією була більш стійкою, ніж торгівля іншими продуктами, завдяки кільком факторам, включаючи, зокрема, відносну нееластичність попиту на продовольство за доходом (з огляду на те, що продукти харчування необхідні для виживання) і той факт, що більшість сільськогосподарської торгівлі (зокрема, зернових та олійних культур) відбувається в наливних морських перевезеннях, які потребують меншої взаємодії з людьми та не були сильно порушені через транспортні обмеження, пов’язані з пандемією. У 2020 році вартість загальної торгівлі (імпорт плюс експорт) сільськогосподарських товарів між ЄС та рештою світу становила 327 мільярдів. Оскільки експорт (185 млрд) перевищував імпорт (142 млрд), торговельний баланс склав 43 млрд сальдо. У період з 2002 по 2020 рік торгівля ЄС сільськогосподарською продукцією зросла більш ніж у двічі, що еквівалентно середньорічному зростанню 4,8%. У цей період експорт (5,3%) зростав швидше, ніж імпорт (4,1%). Встановлено, що індекс цін на продукти харчування демонструє тенденцію до зниження в результаті кризи COVID-19, що спричинила тиск на ціни, а отже, і на доходи. Індекс цін на продовольчі товари вказує на те, що найбільше впали ціни на рослинну олію та цукор, за ними йшли ціни на м’ясо та молочні продукти. Навпаки, ціни на зернові були відносно стабільними, оскільки пандемія менше вплинула на попит, а ланцюги постачань були менш порушені через те, що крупи, як правило, відправляються навалом, а в оптових поставках не спостерігалося жодних значних збоїв.

Ключові слова: маркетинг, глобалізація, аграрні підприємства, сталий розвиток, зовнішньоекономічний профіль торгівлі, зовнішнє середовище.

Література.

  1. CGS Survey Reveals ‘Sustainability’ Is Driving Demandand Customer Loyalty. URL: https://www.cgsinc.com/en/infographics/CGS-Survey-Reveals-Sustainability-Is-Driving-Demand-and-Customer-Loyalty.
  2. Extra-EU trade in agricultural goods. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade _in_agricultural_goods.
  3. Agriculture in the United Kingdom 2020. URL: https://assets.publishing.service. uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1034693/AUK-2020-19nov21.pdf.
  4. WorldFood Situation.URL: https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/.
  5. The evolution of world agricultural trade since year 2000. Technical Note, August 2019. URL: https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/8158/ BVE19040271i.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
  6. Trend sin Global Agricultu UNCTAD Multiyear Expert Meetingon Commoditiesand Development, 12th Sessionre. URL: https://unctad.org/system/files/information-document/cimem2_2021_8_Feb_Holg er%20Matthey.pdf.
  7. Trostle R. Global Agricultural supply and food demand; factors contributing torecent in crease in food commodity prices. A report from the economic research service. 2008.
  8. Kotler P., Armstrong G. (2008). Principles of Marketing. 12th Edition. Upper Saddle River: Pearson Education Inc.

Статтю було отримано 17.02.2021