Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Управління комплексом маркетингових заходів для українських підприємств сільського господарства

УДК 658

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-2-11

HALYNSKA A.,
PhD, associate professor of the Department of management in the fields of agroindustrial complex Sumy National Agricultural University (Sumy, Ukraine)
KYRYCHOK O.,
PhD, associate professor of the Department of Labor Economics and Management National University of Food Technologies (Kyiv, Ukraine)

Анотація

Стаття присвячена формуванню управлінських рішень для забезпечення формування маркетингового комплексу компаніями АПК України.

Мета цієї статті – виявити особливості формування комплексу маркетингу українськими компаніями в агропромисловому комплексі.

Автори описують результати якісного дослідження, в ході якого були визначені основні напрямки подальшого використання на підприємствах АПК України: створення брендів, встановлення відносин із замовниками, використання соціальних мереж та стимулювання продажів , продаж продукції в упаковці, а також використання бракованої продукції в майбутньому виробництві. Для досягнення цієї мети необхідно проаналізувати попереднє дослідження маркетингу агропромислових комплексів як українських, так і зарубіжних вчених. Маркетинг в агропромисловому комплексі позначається терміном «агромаркетинг». Він передбачає вивчення, прогнозування та здійснення підприємницької діяльності суб’єктів господарювання у сфері виробництва, переробки, зберігання, транспортування та реалізації сільськогосподарської продукції з метою отримання максимального прибутку. Впровадження маркетингових нововведень в агропромисловий комплекс робить підприємство більш диверсифікованим, надаючи йому додаткову конкурентну перевагу.

Крім нововведень, пов’язаних з виробничими та організаційними процесами, для підприємства аграрно-промислового комплексу важливо послідовно формувати власний бренд. Завдяки бренду з чітко визначеними цінностями та гармонійними каналами комунікації зі споживачем компанія створює додаткову цінність для себе та свого продукту, зміцнює лояльність споживачів та актуальність продукції. Обмеженням цього дослідження є обраний метод – вивчення однієї компанії призводить до неможливості узагальнити зроблені висновки. Вибрана компанія працює на спеціальному ринку в особливих умовах, які значно відрізняються від інших секторів українського ринку.

Ключові слова: менеджмент, бренд, продукція, заходи маркетингу, агромаркетінг, агропромисловий комплекс (АПК).

Література

  1. Kizim A. А. Features of marketing application in the activity of modern agricultural enterprises. Scientific Journal of the KubAhAU. № 81. pp. 1-13.
  2. Mitya O. V. Marketing Tools for Increasing the Competitiveness of Agro-Industrial Enterprises. Modern scientific researches and innovations. 2015. No. 8-1. pp. 113-120.
  3. Ahmad A. «Marketing capabilities among Malaysian Small and Medium Enterprises (SME) in the agro-based industry». International Journal of Marketing and Technology. Vol. 3. No. 10. p. 85-94.
  4. Kotler F., Keller K. L. Marketing management. St. Petersburg: Peter, 2007.
  5. Salomatin V. A. Innovative processes in the agroindustrial complex: essence and directions of development. Theory and practice of social development. 2011. №8. P. 295-299.
  6. Lewis G., Crispin S., Bonney L., Woods M., Fei J., Ayala S., Miles M. «Branding as innovation within agribusiness value chains». Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship. Vol.16. No. 2. рр. 146-162.
  7. McMichael P. «Global development and the corporate food regime». In: Buttel F., McMichael P. (Eds.). New Directions in the Sociology of Global Development, Research in Rural Sociology and Development. Oxford: Elsevier. 2005.
  8. Gubin V. A. State and its role in regulating economic activity. Economics of Education. 2013. No. 2. pp. 97-103.
  9. Kovaleva IV. Investment attractiveness of dairy product subcomplex: state, trends and prospects of development. Moscow: FGTU VPO RASU-MSA by. K.A. Timiryazev, 2008.

Статтю було отримано 05.03.2019