Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Соціальна відповідальність підприємств харчової промисловості як основа інноваційного розвитку сучасної економіки

УДК 338.242

ПУШАК Я. Я.,
доктор економічних наук, професор,
Львівський державний університет внутрішніх справ
ЛАГОДІЄНКО В. В.,
доктор економічних наук, професор,
Одеська національна академія харчових технологій

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність впровадження соціальної відповідальності бізнесу, ключові аспекти та напрямки її реалізації. Визначено основні проблеми та шляхи зростання соціальної відповідальності на підприємствах харчової промисловості. Виробництва харчової галузі визначено ресурсомісткими, які мають велику кількість відходів та є джерелом негативного впливу на навколишнє середовище. Розглянуто ключові показники рівня соціальної відповідальності бізнесу та дано оцінку їх впливу на забруднення навколишнього середовища. Обґрунтовано доцільність врахування концепції соціальної відповідальності в стратегію розвитку підприємств харчової промисловості та запровадження інновацій як головного джерела економічного зростання.

Ключові слова: соціальна відповідальність, бізнес, інновації, інноваційна діяльність, підприємства харчової промисловості, вплив на навколишнє середовище, суспільство.

Література

 1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 2. Нобелівську премію з економіки отримають Вільям Нордхаус і Пол Ромер [Електронний ресурс]. – Режим доступа:: https://zik.ua/zmi/dw/2018/10/08/nobelivsku_premiyu_z_ekonomiky_otrymayut_vilyam_nordhaus _ i_pol_romer_46345
 3. Деркач С. Бізнес має бути соціально відповідальним [Електронний ресурс] / С. Деркач. – Режим доступа:: http://www.stepanderkach.com.ua.
 4. Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 року. – Режим доступа: http://www.svb.org.ua/sites/default/files/201309 _strategiya_ spriyannya_rozvitku_svb _v_ukrayini.pdf
 5. Социальный отчет 2008. – Режим доступа: http://dc34spblob.blob.core.windows. net/doc/2015/10/5/f277a987-7acd-40b4-8265-c36c5b3ac3ad /Metinvest-CSR-Report-2008.pdf
 6. Семерак О. В Україні необхідно суттєво підвищити ставки екологічного податку. Офіційний портал Міністерства екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс] / О. Семерак. – Режим доступа: https://menr.gov.ua/news/31772.html
 7. Екологія: Харчова промисловість. – Режим доступа: http://childflora.org.ua/?page_id=29
 8. Кісленко О. Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2017 році. Доповідь [Електронний ресурс] / О. Кісленко. – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 9. Жмерецький О. Інновації [Електронний ресурс] / О. Жмерецький. – Режим доступа: https://www.epravda.com.ua /publications/2017/08/16/628080/.
 10. Вплив відходів харчової промисловості на довкілля. [Л. В. Левандовський, Є. А. Лукашевич, Г. О. Нікітін, А. О. Диба]; І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. с. 264.
 11. Іщук Л. І. Інвестиційні чинники фінансування природоохоронної діяльності /Л. І. Іщук, А. М. Ніколаєва, С. О. Пиріг // Економічний форум. –2016. – №3. – С.151-155.
 12. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер; пер. з англ. С. Яринич. – К. : Стандарт. 2005. – 302 с.
 13. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: Монографія / За ред. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 250с.
 14. Охріменко О. О. Соціальна відповідальність. Навч. посіб. / О. О. Охріменко, Т. В. Іванова. – Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2015. –180 с.
 15. Лагодієнко В. В. Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари: порівняльний аналіз «Україна – ЄС» / Р. П. Мудрак, В. В. Лагодієнко // Економіка України. – 2018. – 1 (674). – С. 28-40.

Статтю було отримано 14.05.2018