Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Редакційна колегія

Головний редактор видання

Ларіна Тетяна Федорівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету економічних відносин та фінансів Державного Біотехнологічного Університету; професор кафедри економіки та бізнесу Державного Біотехнологічного Університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212081695; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3149-8430; E-mail: ltf-2010@ukr.net

 

Заступник головного редактора

Москаленко Олена Вячеславівна, доктор юридичних наук, професор, декан факультету менеджменту адміністрування та права Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213289661; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0807-0519; E-mail: alena.mko9@gmail.com

 

 1. Георгій Абуселідзе, доктор економічних наук, професор, завідувач департаменту фінансів, банківської справи та страхування Батумського державного університету імені Шота Руставелі, м. Батумі, Грузія. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204928171; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5834-1233; E-mail: george.abuselidze@bsu.edu.ge
 2. Фулі Чен, доктор економічних наук, професор, управління відділу реклами Інституту науки і технологій, м. Хенань, Сіньсян, Китай. Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222052893; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3929-3651; E-mail: chenfuliabc@qq.com
 3. Горська Єлєна, почесний доктор, професор, декан факультету економіки та менеджменту Словацького аграрного університету, м. Нітра, Словаччина. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=20435841200; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4973-95734 E-mail: elena.horska@uniag.sk.
 4. Дубровіна Надія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів Вищої школи економіки та менеджменту публічної адміністрації в Братиславі, м. Братислава, Словаччина. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213572686; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-1346-9708; E-mail: nadija.dubrovina@vsemba.sk
 5. Sandeep Kumar Gupta, доктор філософії, промислової соціології, професор факультету менеджменту, кафедра менеджменту Інженерного коледжу IIMT Велика Нойда, Технічний університет доктора A.P.J., Абдула Калама, Індія. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209245165; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-2670-2858; E-mail: skguptabhu@gmail.com.
 6. Остенда Олександр, доктор, професор. Ректор Вищої технічної школи в Катовіце, Сілезька академія, м. Катовіце, Польща; Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1926870/; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3467-157X; E-mail: aleksander.ostenda@wst.pl.
 7. Тошек Бартоломей, доктор гуманітарних наук в області політичних наук, професор інституту політичних наук і безпеки Щецинського університету, м. Щецин, Польща. Goggle Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qJqcprwAAAAJ; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2989-7168; E-mail: bartlomiej.toszek@usz.edu.pl
 8. Жуховський Іренеуш, PhD, проректор з розвитку і промоцій, Міжнародна академія прикладних наук в Ломжі, м. Ломж, Республіка Польща; Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194203956; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3998-1892; E-mail: ireneusz.zuchowski@wsa.edu.pl
 9. Юртаєва Ксенія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник Центру Вайзера для вчених Європи та Євразії в Мічиганському університеті, м. Мічіган, США. Goggle Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b6Zg9BUAAAAJ; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6096-2020; E-mail: yurtayeva@pp-ss.pro
 10. Близнюк Тетяна Павлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199207150; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8291-4150; E-mail: blyznyuk.tetyana@gmail.com
 11. Власенко Тетяна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та організації бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223382447; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9515-2423; E-mail: t.vlasenko@hneu.net
 12. Гавкалова Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56328233300; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1208-9607; E-mail: ngavl@ukr.net
 13. Грохольський Вадим Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна. Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/JFK-5942-2023, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4731-6489; E-mail: Vd6284@ukr.net
 14. Дорофєєв Олександр Вікторович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавського державного аграрного університету, м. Полтава, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192004739; ORCID ID: 0000-0002-8608-0501; E-mail: olexandr.dorofeev@pdau.edu.ua
 15. Дюгованець Олеся Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218195972; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2933-4306; E-mail: olesia.diugovanets@uzhnu.edu.ua
 16. Єрмоленко Олексій Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205650044; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3590-5187; E-mail: oleksii.yermolenko@hneu.net
 17. Кадала Віталій Віталійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки Донецького державного університету внутрішніх справ. Голова Юридичної клініки «Правовий захист», м. Кропивницький Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210787869); ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6868-9487; E-mail: kadala@ukr.net
 18. Калініченко Сергій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму Державного біотехнологічного університету, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221380174. ORCID ID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3958-4763; E-mail: kalinichenkosergiy@btu.kharkov.ua
 19. Кащена Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210346156, Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1417122; ORCID ID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-7069-8860; E-mail: n.kashena@btu.kharkov.ua
 20. Ковалевська Надія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/35069435; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2758-5972; E-mail: n.kovalevska77@gmail.com
 21. Корабель Марія Георгіївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно – правових дисциплін, кримінального права та процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58089689700; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8703-7003; E-mail: korabel.m@gmail.com
 22. Корнієцький Олександр Владиславович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії економіки та маркетингу інновацій Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214460705; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9668-2621; E-mail: vova7003@gmail.com
 23. Кошкалда Ірина Віталіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами, геодезії та кадастру Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209533514; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4855-8890; E-mail: irinavit@btu.kharkov.ua
 24. Мандич Олександра Валеріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203006096; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4375-2208; E-mail: ol.mandych@btu.kharkov.ua.
 25. Мирна Ольга, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Полтавського державного аграрного університету, м. Полтава, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225151085; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3252-3319. E-mail: olga.myrna@pdau.edu.ua
 26. Міненко Софія Іванівна, доктор філософії з менеджменту, доцент кафедри  менеджменту, бізнесу і адміністрування, завідувачка відділу аспірантури та докторантури Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58158518100; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3033-1911; E-mail: minenko.sofi@btu.kharkiv.ua
 27. Накісько Олександр Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри облік, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196298930; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3789-2455; E-mail: nakisko307@btu.kharkiv.ua
 28. Нестеренко Оксана Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217018525; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9516-0917; E-mail: o.nesterenko@karazin.ua
 29. Олініченко Катерина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, управління репутацією та клієнтським досвідом Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208009832; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0028-7676; E-mail: olinichenko.k@btu.kharkov.ua
 30. Павленко Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221121782; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6019-1086; E-mail: pavlenkotatyana7@gmail.com.
 31. Полозова Тетяна Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57006705600; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9956-8816; E-mail: tetiana.polozova@nure.ua
 32. Пустовгар Світлана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56835745300; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4199-8044; E-mail: pustovgar.s@ukr.net
 33. Резнік Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту ім. проф Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202444035; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-9588-5929; E-mail: nadya-reznik@ukr.net.
 34. Руденко Сергій Валентинович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201024336; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2874-1957; E-mail: svr13@btu.kharkiv.ua
 35. Сагачко Юлія Миколаївна, завідувач кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210152077&eid=2-s2.0-85069680123; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0168-266X; E-mail: sahachkojulia@btu.kharkiv.ua
 36. Сердюк Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавського державного аграрного університету м. Полтава, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57419109400; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0926-9623; E-mail: olga.serdiuk@pdau.edu.ua
 37. Смігунова Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії економіки та маркетингу інновацій Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України, м. Харків, України. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208106873; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9660-3361; WoS: https://www.webofscience.com/wos/author/record/16170199; E-mail: elenasmigunova@gmail.com
 38. Ставерська Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56074198900; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8417-2982; WoS: https://www.webofscience.com/wos/author/record/G-7441-2016; E-mail: t.staverska@btu.kharkov.ua
 39. Степаненко Сергій Віталійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58503513800&origin=recordpage; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6132-328X; WoS: https://www.webofscience.com/wos/author/record/15848378; E-mail: sergii.stepanenko@nure.ua
 40. Чміль Ганна Леонідівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, управління репутацією та клієнтським досвідом Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211214737, Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/I-6775-2018;; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3703-9940; E-mail: hannachmil@gmail.com
 41. Шевченко Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, докторантка кафедри міжнародної економіки Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224927910;  ORCID ID: 0000-0001-8188-3551; E-mail: irina_shev4enko@ukr.net
 42. Шинкарьов Юрій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58089559100; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1173-7975; E-mail: yurand_shin@hneu.net