Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Редакційна колегія

Головний редактор:

Корнієцький О.В., д-р. екон. наук, доц. (м. Харків)

Редакційна колегія:

 1. Амосов О.Ю., д-р. екон. наук, проф. (м. Харків);
 2. Васильєв А.Й., д-р. екон. наук, проф. (м. Харків);
 3. Вальдемар Іздебскі, д-р. екон. наук, проф. (м. Варшава, Польща);
 4. Галушко В.П., д-р. екон. наук, проф., чл.-кор. НААН (м. Київ);
 5. Грідін О.В., відповідальний секретар (м. Харків);
 6. Гудзь О.Є., д-р. екон. наук, проф. (м. Київ);
 7. Гануш Г.І., д-р. екон. наук, проф., чл.-кор. НАН Білорусі (м. Мінськ, Білорусь);
 8. Даниленко В.В., технічний редактор (м. Харків);
 9. Кваша С.М., д-р. екон. наук, проф., акад. НААН (м. Київ);
 10. Красноруцький О.О., д-р. екон. наук, проф., заступник головного редактора (м. Харків);
 11. Левкіна Р.В., д-р. екон. наук, доц. (м. Харків);
 12. Маренич Т.Г., д-р. екон. наук, проф. (м. Харків);
 13. Онегіна В.М., д-р. екон. наук, проф. (м. Харків);
 14. Перебийніс В.І., д-р. екон. наук, проф. (м. Полтава);
 15. Саблук П.Т., д-р. екон. наук, проф., акад. НААН (м. Київ);
 16. Стецюк П.А., д-р. екон. наук, проф. (м. Київ);
 17. Станлей Томпсон, професор (Колумбія, США);
 18. Шинкаренко В.Г., д-р. екон. наук, проф. (м. Харків);
 19. Яцек Скудларскі, к-т. сільськогосп. наук (PhD) (м. Варшава, Польща).