Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Сертифікат

Редакційна колегія

Головний редактор:

Красноруцький Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (Україна);

 

Редакційна колегія:

 1. SANDEEP Kumar Gupta, PhD (B.H.U.), FDP (IIM, Indore), ADP (Wharton School, USA), QIP (IIT BHU) (Сполучені Штати Америки);
 2. АБУСЕЛІДЗЕ Георгій, доктор економічних наук, професор, керівник департаменту фінансів, банківської справи і страхування, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія);
 3. БЛИЗНЮК Тетяна Павлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна);
 4. ГАВКАЛОВА Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна);
 5. ГОРСЬКА Єлєна, почесний доктор, професор, декан факультету економіки та менеджменту, Словацький аграрний університет в м. Нітра (Словаччина);
 6. ЄРМОЛЕНКО Олексій Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна);
 7. КОЛУПАЄВА Іріна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна);
 8. КОШКАЛДА Ірина Віталіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва (Україна);
 9. МАНДИЧ Олександра Валеріївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та маркетингу, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, заступник головного редактора (Україна);
 10. НАКІСЬКО Олександр Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (Україна);
 11. НЕСТОРЕНКО Тетяна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет (Україна);
 12. ПУСТОВГАР Світлана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна);
 13. РЕЗНІК Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна);
 14. РУДЕНКО Сергій Валентинович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (Україна);
 15. ВЛАСЕНКО Тетяна Анатоліївна, кандидат економічних наук, відповідальний секретар.
 16. ЗАСТРОЖНІКОВА Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Беодянського державного педагогічного університету.