Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Редакційна колегія

Головний редактор:

Красноруцький Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (Україна);

 

Редакційна колегія:

 1. SANDEEP Kumar Gupta, PhD (B.H.U.), FDP (IIM, Indore), ADP (Wharton School, USA), QIP (IIT BHU) (Сполучені Штати Америки);
 2. АБУСЕЛІДЗЕ Георгій, доктор економічних наук, професор, керівник департаменту фінансів, банківської справи і страхування, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія);
 3. БЛИЗНЮК Тетяна Павлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна);
 4. ГАВКАЛОВА Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна);
 5. ГОРСЬКА Єлєна, почесний доктор, професор, декан факультету економіки та менеджменту, Словацький аграрний університет в м. Нітра (Словаччина);
 6. ГУТОРОВ Андрій Олександрович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Україна);
 7. ЄРМОЛЕНКО Олексій Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна);
 8. КОЛУПАЄВА Іріна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна);
 9. КОШКАЛДА Ірина Віталіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва (Україна);
 10. ЛАГОДІЄНКО Володимир Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій (Україна);
 11. МАНДИЧ Олександра Валеріївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та маркетингу, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, заступник головного редактора (Україна);
 12. НАКІСЬКО Олександр Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (Україна);
 13. НЕСТОРЕНКО Тетяна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет (Україна);
 14. ПУСТОВГАР Світлана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна);
 15. РЕЗНІК Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна);
 16. РУДЕНКО Сергій Валентинович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (Україна);
 17. ВЛАСЕНКО Тетяна Анатоліївна, кандидат економічних наук, відповідальний секретар.