Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

По рокам

2020

2020 / #1 > 16 26
2020 / #2 > 17 23
2020 / #3 > 17 26
2020 / #4 > 16 21

Total for a year: 66 78

2021

2021 / #1 > 16 28
2021 / #2 > 15 30
2021 / #3 > 12 27
2021 / #4 > 13 22

Total for a year: 56 93