Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Положення про етику наукових публікацій у науковому журналі «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права»

Редакційна колегія наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» у своїй роботі керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій. Зокрема рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) та керівництвом з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, а також спирається на досвід авторитетних міжнародних видавництв. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб. В свою чергу редакційна колегія журналу заохочує і спонукає авторів дотримуватись належного рівня формальних та етичних вимог до підготовки і публікування статей, що подаються до редакції журналу.

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу

 1. Редакційна колегія на чолі з головним редактором несе відповідальність за видання.
 2. Всі надані для публікації матеріали проходять в редакційній колегії ретельний відбір і внутрішнє анонімне рецензування.
 3. Редколегія з обґрунтуванням власного рішення залишає за собою право відхилити статтю або повернути її автору (авторам) на доопрацювання.
 4. Редакційна колегія об’єктивно і неупереджено розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів).
 5. Редколегія зобов’язана виносити справедливі та неупереджені рішення та забезпечити прозорий процес рецензування.
 6. Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вона дійшла висновку про те, що робота не відповідає профілю журналу.
 7. Редакційна колегія журналу виступає проти фальсифікації, плагіату, одночасне направлення автором однієї роботи у декілька журналів, багаторазове копіювання вмісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального внеску автора (авторів) у публікацію.
 8. Редколегія має право вилучити опубліковану статтю, за умов порушення авторських прав або загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору, який надав статтю, так і організацію, де була виконана робота.
 9. Головний редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 10. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.

Етичні зобов’язання авторів

 1. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
 2. Автор повинен цитувати публікації, які здійснили вплив на сутність роботи.
 3. Автор повинен належним чином вказувати джерела матеріалів, використаних у роботі, якщо ці матеріали не були отримані власне самим автором.
 4. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
 5. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.
 6. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.
 7. Автор у випадку повернення статті на доопрацювання зобов’язаний її допрацювати відповідно до зауважень рецензентів або редколегії в іншому випадку редколегія має право відхилити статтю.

Етичні зобов’язання рецензентів

 1. Редколегія з метою підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі призначає внутрішнє анонімне як для рецензента, так і для автора, одним з членів редакційної колегії журналу, рецензування.
 2. Всі члени редколегії є рецензентами.
 3. Рецензент за підсумками проведеного рецензування повинен надати об’єктивну оцінку якості статті її виклад, а також визначити чи відповідає вона високим науковим і літературним стандартам.
 4. Рукопис, надісланий на рецензію, є конфіденційним документом.
 5. Рецензент повинен переконливо обґрунтувати власні висновки.
 6. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею або рукописом.
 7. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.
 8. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукопису, якщо на це немає згоди автора чи авторів.