Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Оцінка та перспективи розвитку ринку м’яса в Херсонській області

УДК 338.43

ОРЕЛ В. М.,
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

В статті розглянуто перспективи, формуванню українського ринку м’яса, а саме в регіоні Херсонської області, де досягнуті раціональні норми споживання м’яса населенням, при цьому фактичний рівень споживання м’яса в цьому регіоні . Тому Херсонська область  має можливість і потенціал для збільшення рівня самозабезпеченості м’ясом, що в окремих випадках підтверджується високими темпами росту виробництва м’яса. Дана мета статті є комплексним вивченням процесів та напрямків формування та розвитку ринку м’яса в Херсонській області,а також розробки алгоритму оцінки її на самому ринку продукції. Методами дослідження слугували дані базисного виконання плану м’ясної продукції, а саме інформаційні, статистичні, практичної реалізації, а також алгоритми оцінки ринку продукції. Практична значущість даної проблематики заклечається в тому, що якщо успішний м’ясний бізнес розвинений ідеально, то бізнес працює ефективно. Сьогодні в Україні найкраще розвинений сегмент кормів, тому відгодовування свиней відносно ефективне. За оцінками ФАО, переробка в Україні розвинена ще гірше. Вона у нас здебільшого первинна. Ми не виробляємо продукцію під певні конкретні ринки, тому це є перспективою для подальших досліджень. Тому без розвитку експорту свинини та вдосконалення галузей тваринництва надалі неможливе перспективне конкурування м’яса регіону. Тому всі виробники, переробники повинні зустрічатися і співпрацювати з державними підрозділами служб, що відповідають за ветеринарні питання та спільними зусиллями шукати нові ринки збуту.

Ключові слова:  ринок м’яса, алгоритм оцінки, попит, регіональний ринок м’яса, реалізація.

Література

  1. Аргунеева О. Н. Маркетингова діяльність колективних, фермерських і особистих підсобних господарств на ринку м’яса / О .М. Аргунеева // Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. – 2008. – № 10. – С. 69-71.
  2. Горьовий В. П. Фермерство України: теорія, методологія, практика: [Монографія] / В.П. Горьовий. – К., ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2007. – 540 с.
  3. Збарський В. К. Організація ринку фермерської продукції і особливості ціноутворення / В. К. Збарський // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2001. – № 12. – С. 23-27.
  4. Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки: [навчальний посібник] / Т. С. Клебанова, М. О. Кизим, О. І. Черняк, О. В. Раєвнєва та ін. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 15 с.
  5. Лапін Є. В. Економічний потенціал підприємства / Е. В. Лапін. – Суми : Унів. кн., 2002. – 310 с.
  6. Литвин М. І. Прогнозування прибутку на основі факторної моделі / М. І. Литвин // Фінансовий менеджмент. – 2002. – № 6. – С. 10.
  7. Макаренко П. М. Збутові стратегії підвищення ефективності розвитку фермерських господарств регіону / П. М. Макаренко, В. А. Шведюк // Агроінком. – К., 2009. – Вип. 2. – С. 16-18.
  8. Месель-Веселяк В. Я. Підвищення конкурентоспроможності м’ясного підкомплексу України / В. Я. Месель-Веселяк // Мясной Бизнес. – 2008. – № 1 – С. 35-38.

Статтю було отримано 06.03.2018