Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Модель оптимізації мережі вищих навчальних закладів в Україні

УДК 37.07

НІЦЕНКО В. С.,
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
ГАВРИШ В. І.,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри,
Миколаївський національний аграрний університет
ЗАХАРЧЕНКО О. В.,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри,
Одеська державна академія будівництва та архітектури

Анотація

Збільшення кількості ВНЗ в Україні на початку 2000 років, особливо їх філій у регіонах призвело до зниження якості освіти. Останні тенденції характеризуються не тільки зменшення чисельності абітурієнтів й студентів у ВНЗ, а й самоліквідацією багатьох філій та об’єднанням ВНЗ. Політика Міністерства освіти та науки України, Уряду України та Президента України підтримує напрямок оптимізації ВНЗ через скорочення їх кількості. Міжнародний досвід засвідчує, що найбільш ефективним є функціонування університетів у формі класичних, технічних або технологічних. Відповідно дане дослідження включає розгляд потенційної моделі оптимізації ВНЗ в Україні на прикладі Одеської області з використанням міжнародного досвіду. Використання запропонованої методики призведе до концентрації великих ВНЗ у великих містках, можливість визначитися потенційним абітурієнтам про обрання майбутньої спеціальності при незначній їх кількості.

Ключові слова: вищий навчальний заклад, оптимізація, реструктуризація, нормативно-правове регулювання.

Література

 1. В Казахстане продолжается оптимизация вузов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studlife.kz/post/268/.
 2. В МОН определили, какие вузы будут ликвидированы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.osvita.ua/vnz/46669/.
 3. Глава Ассоциации вузов Казахстана поддержал оптимизацию университетов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zakon.kz/194726-glava-associacii-vuzov-kazakhstana.html.
 4. ГО «Центр освітньої політики» МОН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vstup.info.
 5. Количество вузов в Украине превышает количество вузов во Франции, Германии, Италии, Бельгии, Голландии и Польше вместе взятых [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ukrosvita.at.ua/publ/kolichestvo_vuzov_v_ukraine_prevyshaet_kolichestvo_vuzov_vo_francii_germanii_italii_belgii_gollandii_i_polshe_vmeste_vzjatykh/1-1-0-168.
 6. Консолідований рейтинг вузів України 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/51741/.
 7. Конституція України: Конституція, Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР з наступними змінами // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.
 8. Кращі класичні університети України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/25713/.
 9. Міносвіти планує оптимізувати мережу ВНЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukped.com/novini/novini-osviti-v-ukrayini/5731-minosvity-planuie-optymizuvaty-merezhu-vnz-ukrainy.html.
 10. Оптимизация ВУЗов – не стихийное бедствие [Электронный ресурс] //
  Электронное издание «Наука и технологии России». – Режим доступа: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=17029#.WBoIZjUjG70.
 11. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2015/16 навчального року: Статистичний бюлетень / Відповідальний за випуск О.О. Кармазіна; Державна служба статистики України. – К., 2016. – 171 с.
 12. Пилипенко В. Звіт про результати аналізу формування, розміщення і виконання
  державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою / В. Пилипенко. – К. : Рахункова палата, 2015. – 48 с.
 13. Порошенко виступає за скорочення кількості вищих навчальних закладів в Україні [Електронний ресурс] // Радіо Свобода. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/news/26930603.html.
 14. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII з наступними змінами //
  Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 37-38. – Ст.2004.
 15. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII з наступними змінами // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 3. – Ст.25.
 16. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII з наступними змінами // Відомості Верховної Ради. – 2017. – № 38. – Ст. 380.
 17. Рейтинг вищих навчальних закладів Одеси [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/45561/.
 18. Times Higher Education: THE World University Rankings 2016-2017 [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats.
 19. Сколько вузов в Украине? Особенности украинского выша [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fotoprom.com/view_post.php?id=382.
 20. Сколько вузов надо Украине? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uchis.com.ua/2011/07/blog-post_03.html.
 21. Стадний Є. Концептуальна модель державного фінансування ВНЗ за результатами
  діяльності [Електронний ресурс] / Є. Стадний. – Режим доступу: http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-rezultatamy-diialnosti.
 22. У 2016 році Міносвіти скоротить ще 10% ВНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/50723/.
 23. Unipage – Brand of education abroad [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.unipage.net/en/home.
 24. Федорченко Ю. Про оптимізацію мережі вищих навчальних закладів в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Федорченко // Портал «Освітня політика». – Режим доступу: http://vnz.org.ua/statti/8825-pro-optymizatsiju-merezhi-vyschyh-navchalnyh-zakladiv-v-ukrayini.
 25. Щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів: Лист Міністерства освіти і науки України від 28.11.2014 № 1/9-616 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/Освіта/Вища%20освіта/lmon-1-9-616-28112014.pdf.
 26. QS World University Rankings by Subject 2015 – Computer Science & Information Systems // QS Quacquarelli Symonds Limited [[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/computer-science-information-systems#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=.

Статтю було отримано 27.02.2018