Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Екологічний імператив – основа сталого розвитку сільського господарства Білорусі

УДК 316.42

ТЕТЕРИНЕЦ Т. А.,
кандидат экономических наук, доцент,
СИНЕЛЬНИКОВ В. М.,
кандидат экономических наук, доцент,
Белорусский государственный аграрный

Анотація

Вивчено теоретичні основи досягнення екологічного імперативу розвитку сільського господарства. Визначено основні напрямки екологічних загроз природного середовища, викликані антропогенною діяльністю людини. Проаналізовано рівень радіонуклідного забруднення сільськогосподарських угідь Республіки Білорусь. Проведено моніторинг підвищення рівня екологізації сільськогосподарського виробництва в Республіці Білорусь.

Сформовані концептуальні аспекти визначення екологічного імперативу сталого розвитку сільського господарства. Розроблені основні напрямки підвищення ступеня екологізації сільськогосподарської галузі Білорусі.

Ключові слова: сільське господарство, екологізація, імператив, радіонукліди, загрози.

Література

  1. Суфьянова Л. М. Экология и сельское хозяйство: европейский опыт / Л.М. Суфьянова, Н. Е. Серкина // Духовная сфера общества. – 2017. – № 14. – C. 156-162.
  2. ZinchenkoV. V. Global worldview of the present time on the way to new consciousness: homo oecologicus universalis («global environmental person») as a socio-economic model / V.VZinchenko // Креативная экономика и социальные инновации. – 2017. – № 1. – С. 126-140.
  3. Шварц Е. А. Экологический императив, экологическая политика России 2000-х и конкурентоспособность экономики / Е. А. Шварц, А. Ю. Книжников // Общественные науки и современность. – 2012. – № 4. – С. 24-38.
  4. Синякевич И. М. Экономические, экологические и социальные императивы как инструмент преодоления глобальных экологических угроз / И. М. Синякевич // Научные труды лесной Академии наук Украины. – 2014. – № 12. – С. 227-232.
  5. Akter N. Heat stress effects and management in wheat a review / N. Akter, M. Rafiqul Islam // Agronomy for sustainable development. – 2017. – № 5. – Р. 30-37.
  6. ВорошухоЛ. О. Трансформация парадигмы современного экологизма: от глобальных проблем к локальным технологиям / Л. О. Ворошухо // Проблемы управления. – 2014. – № 3 (52). – С. 149-153.
  7. НПЦ НАН Беларуси по земледелию / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mshp.gov.by/information/
    materials/zem/. (Дата доступа: 10.03.2018).

Статтю було отримано 01.03.2018