Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України № 1035 від 23.08.23.
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Сертифікат

Про журнал

Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права»
Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» (Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.) є науковим виданням. Статті публікуються українською та...

Дізнатися більше...

Вимоги до статей, які подаються до всеукраїнського наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права»

Шановні колеги!
Запрошуємо наукових та науково-педагогічних співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів опублікувати результати своїх наукових досліджень у науковому журналі «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права».

До друку приймаються статті, написані українською або...

Дізнатися більше...

Редакційна колегія

Головний редактор видання
Ларіна Тетяна Федорівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету економічних відносин та фінансів Державного Біотехнологічного Університету; професор кафедри економіки та бізнесу Державного Біотехнологічного Університету, м. Харків, Україна. Scopus:

Дізнатися більше...

 

Останні публікації:

2023 / #3

Статті: 15
Автори: 39

2023 / #1-2

Статті: 17
Автори: 32

2021 / #4

Статті: 16
Автори: 26

2021 / #3

Статті: 14
Автори: 29

2021 / #2

Статті: 18
Автори: 32

Останні статті

Розвиток цифрових компетентностей жителів територіальних громад як складова цифрової трансформації територіальних громад

Важливою передумовою вагомих зрушень у напрямі цифрової трансформації територіальних громад України є формування цифрових компетентностей . . .

Особливості впливу релігійно-культових уявлень різних народів світу на сучасне розуміння права на смерть

У статті досліджено одне з найбільш дискусійних питань сучасності про право на смерть шляхом евтаназії, . . .

Легалізація евтаназії та самогубства, асистованого лікарем: досвід країн Європи

У статті наголошено, що природним, невід’ємним правом людини є право на життя, а отже людина . . .

Особливості функціонування та потенціал місцевого самоврядування в умовах воєнного стану

Стаття присвячена висвітленню особливостей функціонування та пошуку потенційних можливостей діяльності місцевого самоврядування в умовах воєнного . . .

Нормативне регулювання захисту персональних даних як онлайн права кожної людини

Правове регулювання онлайн прав людини є вимогою нової інформаційної ери і полягає у необхідності створення . . .

Умови підвищення конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери

Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств агропродовольчого сектору у стратегічній перспективі нерозривно пов’язане з питаннями забезпечення сталого . . .

Управління підприємствами корпоративного типу в агробізнесі

У статті досліджено питання щодо оцінювання, тенденцій розвитку корпоративних аграрних підприємств. Визначено особливості їхнього формування . . .

Формування стилю лідерства покоління Z

Боротьба за пошук і утримання хороших співробітників в європейських компаніях у розпалі і це створює . . .

Цифрові аспекти стратегічного управління як інструменту підвищення економічної ефективності діяльності компанії

Стаття присвячена впливу цифрових технологій на стратегічне управління підприємства в умовах інформаційного економічного розвитку суспільства, . . .

Концептуальні принципи формування маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств в умовах воєнного часу

Стаття присвячена характеристиці та обґрунтуванню вдосконалення механізму формування маркетингової стратегії аграрних підприємств в умовах воєнного . . .