Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Про журнал

Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки»
Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки» (Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 21710-11610Р від 13.10.2015 р.) є науковим виданням. Статті публікуються українською, російською та англійською мовами (відповідно...

Дізнатися більше...

Вимоги до статей, які подаються до всеукраїнського наукового журналу «актуальні проблеми інноваційної економіки»

Шановні колеги!

Запрошуємо наукових та науково-педагогічних співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів опублікувати результати своїх наукових досліджень у науковому журналі «Актуальні проблеми інноваційної економіки» (Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України...

Дізнатися більше...

Редакційна колегія

Головний редактор:
Корнієцький О.В., д-р. екон. наук, доц. (м. Харків)
Редакційна колегія:

Амосов О.Ю., д-р. екон. наук, проф. (м. Харків);
Васильєв А.Й., д-р. екон. наук, проф. (м. Харків);

Дізнатися більше...

 

Останні записи:

№ 3 / 2018

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 3, 2018 г.


Зміст
Конкурентні та організаційно-управлінські аспекти інноваційного розвитку

Дізнатися більше...

№ 2 / 2018

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 2, 2018 г.


Зміст

 
Ефективність інноваційного розвитку соціально-економічних систем
Дізнатися більше...

№ 1 / 2018

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 1, 2018 г.


Зміст

 
Механізми стабілізації інноваційного розвитку соціально-економічних системДізнатися більше...