Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Про журнал

Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки»
Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки» (Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 21710-11610Р від 13.10.2015 р.) є науковим виданням. Статті публікуються українською, російською та англійською мовами (відповідно...

Дізнатися більше...

Вимоги до статей, які подаються до всеукраїнського наукового журналу «актуальні проблеми інноваційної економіки»

Шановні колеги!
Запрошуємо наукових та науково-педагогічних співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів опублікувати результати своїх наукових досліджень у науковому журналі «Актуальні проблеми інноваційної економіки».

До друку приймаються статті, написані українською або англійською...

Дізнатися більше...

Редакційна колегія

Головний редактор:

Красноруцький Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (Україна);

 

Редакційна колегія:

...

Дізнатися більше...

 

Останні публікації:

2021 / #4

Статті: 15
Автори: 25

2021 / #3

Статті: 12
Автори: 27

2021 / #2

Статті: 16
Автори: 31

2021 / #1

Статті: 17
Автори: 29

2020 / #4

Статті: 16
Автори: 21