Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Про журнал

Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права»
Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» (Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.) є науковим виданням. Статті публікуються українською та...

Дізнатися більше...

Вимоги до статей, які подаються до всеукраїнського наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права»

Шановні колеги!
Запрошуємо наукових та науково-педагогічних співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів опублікувати результати своїх наукових досліджень у науковому журналі «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права».

До друку приймаються статті, написані українською або...

Дізнатися більше...

Редакційна колегія

Головний редактор видання
Ларіна Тетяна Федорівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету економічних відносин та фінансів Державного Біотехнологічного Університету; професор кафедри економіки та бізнесу Державного Біотехнологічного Університету, м. Харків, Україна. Scopus:

Дізнатися більше...

 

Останні публікації:

2024 / #4

Статті: 3
Автори: 4

2024 / #3

Статті: 20
Автори: 45

2024 / #2

Статті: 22
Автори: 42

2024 / #1

Статті: 24
Автори: 48

2023 / #5-6

Статті: 21
Автори: 48

 

Останні статті

Ефективність використання інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості

Метою роботи виступає оцінка сучасного стану інноваційної активності підприємств харчової промисловості, визначення їх інноваційного потенціалу . . .

Методичні засади оцінки використання продовольчого потенціалу підприємств

Продовольчий потенціал підприємств є складною, багатогранною, багаторівневою категорією, у зв’язку з чим закономірності його функціонування . . .

Управління організаційними трансформаціями в процесі розвитку підприємства

У статті характеризуються ключові аспекти трансформаційних процесів в сучасному бізнес-середовищі та роль керівництва у їх . . .

Концептуальний базис розвитку маркетингу в готельно-ресторанній сфері

Глобалізаційні виклики, кризові трансформації у сфері послуг, і, як наслідок, занепад споживчого попиту воєнної доби, . . .

Ризики в системі міжнародної логістики побутової та харчової групи товарів

У сучасних економічних умовах динамічні зміни та непередбачуваність значно впливають на діяльність підприємств, особливо в . . .

Перспективи розвитку ринку олійних культур

Досліджено виробництво та розвиток ринку основних олійних культур, проаналізовано динаміку виробництва, структуру посівних площ олійних . . .

Комплексний підхід до управління змінами в процесі розвитку підприємства

Стаття розглядає стратегічні аспекти управління змінами на сучасних підприємствах. У сучасному глобалізованому економічному середовищі підприємства . . .

Зростання конкурентоспроможності фермерських господарств

У статті визначено сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів забезпечення конкурентоспроможності фермерських господарств з урахуванням регіональних . . .

Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком бізнесу

У статті запропоновано концептуальні засади обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком суб’єктів бізнесу та пропозиції щодо . . .

Сучасні ризики та загрози фінансово-економічної безпеки в умовах глобалізації

На сучасному етапі досить широко розповсюджуються процеси, які пов’язані з інтеграцією ринків різних країн. Ключовим . . .